top of page

Năm 2023 – Dự án Trồng Phục hồi Rừng ngập mặn tại tỉnh Trà Vinh

Điểm nổi bật của dự án: 31 héc – ta
• Địa điểm trồng: huyện Cầu Ngang, huyện Châu Thành, huyện Duyên Hải
• Diện tích: 31 hec – ta
• Mật độ: Bần chua: 2.500 cây/ha, Đước đôi: 2.220 cây/ha
• Số lượng cây: 71.340 cây
• Loại cây ngập mặn: Sonneratia Caseolaris, Rhizhophora Apiculata

Trà Vinh – Tháng 5 năm 2023, Dự án Trồng Phục hồi Rừng ngập mặn tại tỉnh Trà Vinh năm 2023 của SK Innovation được triển khai với diện tích 31 ha trải khắp các huyện thuộc tỉnh Trà Vinh như Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải. Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện dự án ở ngoài tỉnh là Vĩnh Long và Sóc Trăng.


Năm 2023, SK Innovation duy trì hợp tác với United Way ủy quyền thực hiện dự án cho Doanh nghiệp xã hội MangLub VN. Điểm nổi bật ở đây so với các năm khác là trồng đước trong nông hộ nuôi tôm. Với tổng diện tích là 22ha được trồng ở Long Toàn và Đôn Châu thuộc huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.


Chúng tôi đã cùng tổ chức và tham gia ngày trồng rừng ngập mặn với cộng đồng nhằm nâng cao tinh thần và chung tay bảo vệ môi trường. Cụ thể vào ngày 10/05 và 29/08/2023, đội ngũ nhân viên SK Innovation đã có chuyến tình nguyện trồng ở huyện Duyên Hải. Mới đây, nhân viên hai công ty SK Innovation và SK Erathon đã cùng nhau trải nghiệm trồng cây ngập mặn trong ao tôm của nông hộ Nguyễn Thị Nguyệt Nga tại xã Long Khánh, huyện Duyên Hải vào ngày 06/09/2023.


Bên cạnh đó, chúng tôi luôn quan tâm đến việc nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ thông qua tiếp cận nhiều học sinh hơn. Cụ thể vào ngày 29/08/2023, đoàn nhân viên SK Innovation đã có buổi giao lưu với 100 em học sinh trường THCS Chu Văn An. Tại đây, các em được tìm hiểu về tầm quan trọng của cây đước đôi tại Duyên Hải do Nguyễn Thị Bích Trân - Đại sứ Rừng ngập mặn của SK Innovation năm 2022, và cũng là học sinh lớp 2 tại Long Vĩnh trình bày. Điểm nhấn của hoạt động là các em cùng nhau ghép tranh Câu chuyện đước đôi để biết về cây ngập mặn đóng vai trò to lớn như thế nào với đời sống người dân. Những bức tranh được ghép đều được tặng lại cho trường.


Ông Kyoung Jun Kim – Phó Giám đốc công ty SK Earthon ở Đông Nam Á trong sự kiện Nguồn gốc của sự Phục hồi: Nỗ lực Phục hồi Rừng ngập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long vào ngày 05/09/2023 chia sẻ: “Vai trò của rừng ngập mặn là lá chắn tự nhiên được nhấn mạnh hơn bao giờ hết, tôi nghĩ rằng việc cùng nhau quan tâm đến rừng ngập mặn là xuất phát điểm đầu tiên để chúng ta tìm được biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu”.


Dòng thời gian của dự án

Thư viện dự án

WHITE BACKGROUND_edited.jpg
412027611_681878980822687_8149062792499091132_n.jpg

The Contest of Mangrove Ambassadors with ISCHOOL Tra Vinh sponsored by SK Innovation under the framework of the 2023 Mangrove Reforestation project

Dec. 25, 2023

bottom of page