top of page
_DSC1123.JPG

Sự kiện

Tại góc này, nơi chúng mình muốn cho các bạn cùng nhau ôn lại những sự kiện vì cộng đồng đầy ý nghĩa của chúng mình. Và hơn thế nữa, bạn sẽ cảm thấy đầy hào hứng tham gia cùng chúng tôi vào những

sự kiện sắp tới.

WHITE BACKGROUND_edited.jpg
_DSC1116.JPG

Khởi của sự phục hồi: Nỗ lực phục hồi Rừng ngập mặn
tại ĐBSCL

Ngày 5-6/9/2023

WHITE BACKGROUND_edited.jpg

Buổi ngoại khóa chăm sóc Rừng ngập mặn với sinh viên Đại học Trà Vinh do SK INNOVATION tài trợ

Ngày 15/11/2023

WHITE BACKGROUND_edited.jpg
z4983590778725_2d0ec292d67fd41fd3d4553ab2763ff0.jpg

Hội chợ thuần chay Vegfest 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 16-17/12/2023

WHITE BACKGROUND_edited.jpg
z5013302520485_8fe9219985ec4da923da668c07bc80fb.jpg

Thông Báo Tuần 1: Chương Trình Bần Chua & Tác Động Xã Hội Do Bel Vn Tài Trợ

Ngày 21/12/2023

WHITE BACKGROUND_edited.jpg
412027611_681878980822687_8149062792499091132_n.jpg

Cuộc Thi "Đại Sứ Rừng Ngập Mặn Năm 2023" Tại Trường Ischool Trà Vinh Do Sk Innovation Tài Trợ Trong Khuôn Khổ Dự Án Phục Hồi Rừng Ngập Mặn Tại Tỉnh Trà Vinh Năm 2023

Ngày 25/12/2023

WHITE BACKGROUND_edited.jpg
z5060542556093_2abc26e602e8e5e13b1cecd6f4e294ae.jpg

Thông Báo Tuần 2: Chương Trình Bần Chua & Tác Động Xã Hội Do Bel Vn Tài Trợ

Ngày 5/1/2024

WHITE BACKGROUND_edited.jpg
420829813_698546295822622_5237760375099535441_n.jpg

Thông Báo Tuần 3: Chương Trình Bần Chua & Tác Động Xã Hội Do Bel Vn Tài Trợ

Ngày 22/1/2024

WHITE BACKGROUND_edited.jpg

2024 Campaign of online education

WHITE BACKGROUND_edited.jpg

Chiến dịch For a Greener Life năm 2024 với 100 bạn sinh viên Đại học Trà Vinh vào ngày  ngày 09/4/2024

bottom of page