top of page

Dơi ngựa - loài nguy cấp quý hiếm cần được bảo tồn kịp thờiTrong tháng 8/2022, Chi cục Kiểm lâm (CCKL) đã phối hợp Trường Đại học Cần Thơ, tiến hành điều tra, thống kê số lượng loài và cá thể Dơi ngựa tại Chùa R'ka Chắs (Chùa Là Ka cũ), thuộc ấp Là Ka, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, nhằm là cơ sở xây dựng Phương án bảo tồn các loài Dơi ngựa tại tỉnh Trà Vinh.


(Hình ảnh: Dơi ngựa )


Kết quả điều tra cho thấy tại Chùa Là Ka cũ có khoảng 1297 cá thể (gồm: 1.133 cá thể Dơi ngựa lớn - Pteropus vampyrus 164 cá thể Dơi ngựa Thái Lan – Pteropus lylei). Đây là hai loài Dơi ngựa thuộc loài nguy cấp quý hiếm, thuộc nhóm IIB (căn cứ Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp).


(Hình ảnh: Dơi ngựa tại chùa Là Ka cũ, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang)


Trong đó, loài Dơi ngựa lớn được đánh giá đang bị suy thoái nghiệm trọng về số lượng cá thể ở Việt Nam, hiện nay một số tỉnh đã không còn xuất hiện loài này. Dơi ngựa tại Chùa Là Ka cũ có số lượng lớn hơn rất nhiều so với số lượng Dơi ngựa tại Chùa Mahatúp, tỉnh Sóc Trăng (chùa Mahatúp, tỉnh Sóc Trăng chỉ có khoảng 200 cá thể Dơi ngựa).


(Hình ảnh: Dơi ngựa tại chùa Là Ka cũ, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang)


Hiện nay, CCKL đang tiếp tục phối hợp điều tra, đánh giá khu vực kiếm ăn của đàn Dơi này, kết hợp điều tra hiện trạng săn bắt, mua bán, kinh doanh trái phép các loài Dơi ngựa trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở xây dựng Phương án bảo tồn phù hợp.


Việc thống kế loài và số lượng Dơi ngựa góp phần nâng chỉ số đa dạng sinh học về thành phần loài động vật quý hiếm của tỉnh. Trên cơ sở đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiến nghị Sở Tài Nguyên và Môi Trường bổ sung Chùa R'ka Chắs (Chùa Là Ka cũ) vào khu vực đa dạng sinh học cao quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030 tại Công văn số 1776/SNN-CCKL ngày 13/9/2022.

17 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page