top of page

Năm 2020 – Dự án A - Khuôn khổ Dự án PFP (Trồng cây vì hành tinh)

Điểm nổi bật của dự án: 07 héc – ta
• Địa điểm trồng: cồn Bần & ấp Nhì của huyện Cầu Ngang
• Diện tích: 07 hec – ta
• Số lượng cây trồng: 38.000 cây
• Loại cây: cây Bần chua & cây Đước đôi

Trà Vinh – tháng 3/2020, Dự án Trồng cây vì Hành tinh (PFP), do SK Innovation tài trợ, đã khởi động tại tỉnh Trà Vinh hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống và tình trạng sức khoẻ của các đối tượng thụ hưởng bằng cách hỗ trợ thực phẩm và tạo cơ hội nghề nghiệp thông qua Phục hồi rừng ngập mặn & các hoạt động giáo dục.

 

Dự án gồm hai nhà tài trợ chính là SK Innovation ở Seoul, và Ulsan hay được phân loại là Dự án A và B. Đây là một bước ngoạt của SK Innovation sau 30 hecta đầu tiên vào năm 2019.

Thư viện dự án

WHITE BACKGROUND_edited.jpg
412027611_681878980822687_8149062792499091132_n.jpg

Cuộc Thi "Đại Sứ Rừng Ngập Mặn Năm 2023" Tại Trường Ischool Trà Vinh Do Sk Innovation Tài Trợ Trong Khuôn Khổ Dự Án Phục Hồi Rừng Ngập Mặn Tại Tỉnh Trà Vinh Năm 2023

Ngày 25/12/2023

bottom of page