top of page
planting-tree.jpg

Sự kiện

Thông Báo Tuần 1: Chương Trình Bần Chua & Tác Động Xã Hội Do Bel Vn Tài Trợ

 Chúng mình xin thông báo có 13 bạn tham dự. Trong đó chỉ có 7 bạn tham dự đúng với thể lệ chương trình.

Pham Thi Hong Hanh
Bui Duc Thanh

Doan Thi Thiet
Chau Lam Thanh Truc
Nguyen Thai Bao
Tran Thi To Ngan
Le Thi Cam Tien
Thach Hoang Anh

Lam Phu Quy
Lieu Gia Cam
Nguyen Dang Huu Truc
Duong Hong Diep
Nguyen Phu

ds bel tuan 1.png
bottom of page