top of page
planting-tree.jpg

Sự kiện

Thông báo Người chiến thắng khoá học trực tuyến về Sonneratia Casealoris & Social Impacts do Bel Vietnam tài trợ

🌸 Khóa học trực tuyến về Bần chua và tác động
chống biến đổi khí hậu đã kết thúc tuần thứ 3 với 16 người tham gia.
🌸Đây là khóa học trực tuyến được tài trợ bởi Bel Vietnam trong khuôn khổ dự án "Một Cây Trong Tay" tại Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.
🌸Hãy nhìn vào vòng quay may mắn và xem ai là người chiến thắng.

 

1. Huynh Hanh - 13
2. Thăng Tô - 28
3. Phương Trang - 09
4. Mai Phố 17
5. Trần Thị Minh Thư - 26
6. Ý Nhi Lê - 65
7. AnhThư - 15
8. Nguyễn Như - 20
9. Kim Quyen - 02
10. Lê Thành Nam - 01
11. Minh Huy_ 36
12. Thanh Thanh - 19
13. Bao Quyen - 36
14. TRỌNG NGUYỄN
15. Kim ngân -11
16. Đỗ Trọng Huy - 19

 

Chúc mừng 03 bạn đạt giải Tuần 3 khóa học Bần chua - Tác động xã hội do Bel VN tài trợ trong khuôn khổ dự án A Tree in Hand

bottom of page