top of page
ho-tro-trang-thiet-bi-giao-duc-cong-dong (5).jpg

Hỗ trợ giáo dục cộng đồng

Mục tiêu số 2: hỗ trợ trang thiết bị giáo dục cho cộng đồng

a) Trang thiết bị giáo dục được hiểu là những thiết bị hỗ trợ cho việc học của học sinh các trường học như:

 

  • truyền hình

  • tập, viết

  • máy tính

  • dụng cụ học tập, v.v...  

 

b) Tiêu chí xét chọn:

 

  • Đơn vị đề nghị những trang thiết bị này phải là nằm trong vùng dự án phục hồi rừng ngập mặn;

  • Đơn vị không còn nguồn lực nào khác từ cơ quan chủ quản của đơn vị tài trợ và trong tình trạng cần thiết phải có những trang thiết bị này;

  • Đơn vị phải cam kết sử dụng những thiết bị được tài trợ này như khi trình bày trong kiến nghị tài trợ, và bảo quản hợp lí.

  • Đơn vị nói trên sẽ phải là trường học các cấp, trung tâm giáo dục cộng đồng, nhóm cộng đồng tự quản, v.v...

Trao tặng tivi cho trường học

Trao tặng 37 thẻ BHYT cho học sinh trường tiểu học
Võ Thị Quý, xã Long Toàn, ngày 11/6/2023

bottom of page