top of page
WHITE BACKGROUND_edited.jpg

Nâng cấp hoặc xây mới nhà vệ sinh

🌿MỤC TIÊU SỐ 1.4: NÂNG CẤP HOẶC XÂY MỚI NHÀ VỆ SINH

 

🌿Trong khuôn khổ chương trình Nâng cao Đời sống cộng đồng (gọi tắt là PLI), MangLub VN có đặt ra mục tiêu 1.4 là “nâng cấp hoặc xây mới nhà vệ sinh công cộng” cho các hộ dân vùng dự án. Hiện nay, chúng mình mở rộng mục tiêu này đến các hộ dân. Điều này đồng nghĩa rằng người dân địa phương chưa có nhà vệ sinh hoặc đã có nhà vệ sinh nhưng xuống cấp sẽ được tài trợ từ chương trình.

WHITE BACKGROUND_edited.jpg
NguyenVanTho.jpg

Nguyen Minh Tho

Tháng 06/2023, MangLub đã tài trợ nhà vệ sinh cho gia đình anh Nguyễn Minh Tho, là công nhân trong đội trồng rừng của MangLub VN từ năm 2019

 
 
z5175389723607_62ed830a703cebef334d4c21bb739322.jpg

Thai Ut Nho

Anh Thái Út Nhỏ là một trong hai nông hộ tham gia dự án Cùng Nhau Nâng Tầm Xã Hội do công ty Haskoning Việt Nam tài trợ trồng 03 ha đước đôi trong ao tôm

 
 
Screenshot 2024-05-07 104704.png

Tran Van Tang

Chú Trần Văn Tặng là một trong những nông hộ tham gia dự án the 2023 Mangrove Reforestation in Tra Vinh province (or Phục hồi Rừng ngập mặn tại tỉnh Trà Vinh năm 2023) do công ty SK Innovation tài trợ thông qua sự điều phối của United Way Worldwide.

bottom of page