top of page
WHITE BACKGROUND_edited.jpg

Nâng cấp hoặc xây mới nhà vệ sinh

🌿MỤC TIÊU SỐ 1.4: NÂNG CẤP HOẶC XÂY MỚI NHÀ VỆ SINH

Nhà vệ sinh #1: Gia đình anh Nguyễn Minh Tho
 

🌿Cụ thể vào tháng 06/2023, MangLub đã tài trợ nhà vệ sinh cho gia đình anh Nguyễn Minh Tho, là công nhân trong đội trồng rừng của MangLub VN từ năm 2019. Anh là công nhân trồng rừng dày dạn kinh nghiệm và rất tâm huyết với trồng và phục hồi rừng ngập mặn trên quê hương mình.

🌿Được biết, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo và không đủ tiền xây nhà vệ sinh trong nhiều năm nay. Vì vậy, MangLub VN đã hỗ trợ anh số tiền 13 triệu đồng để xây nhà vệ sinh.

🌿Trong tương lai, MangLub VN vẫn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này. Nguồn quỹ được trích từ lợi nhuận của MangLub VN. Các bạn hãy hỗ trợ chúng mình nghen!

 
WHITE BACKGROUND_edited.jpg
bottom of page