top of page
WHITE BACKGROUND_edited.jpg

Nâng cấp hoặc xây mới nhà vệ sinh

🌿MỤC TIÊU SỐ 1.4: NÂNG CẤP HOẶC XÂY MỚI NHÀ VỆ SINH

Nhà vệ sinh #2: Gia đình anh Thái Út Nhỏ

🌸 Trà Vinh – Tháng 02 năm 2024, nhà vệ sinh thứ 2 tại ấp Vàm Gạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh trong chương trình Nâng cao Đời sống cộng đồng (gọi tắt là PLI) trích từ lợi nhuận hàng năm của MangLub VN đã được hoàn thành.

🌸 Anh Thái Út Nhỏ là một trong hai nông hộ tham gia dự án “Enhancing Society Together” (Cùng Nhau Nâng Tầm Xã Hội) do công ty Haskoning Việt Nam tài trợ trồng 03 ha đước đôi trong ao tôm.

🌸 Anh Nhỏ hiện đang sống tại khu vực hẻo lánh nên những nhu cầu về điện, nước đều rất hạn chế. Trong những lần đến thăm nông trại của anh, chúng tôi chứng kiến nhà vệ sinh của gia đình anh rất tạm bợ, không thể đảm bảo điều kiện vệ sinh và sức khoẻ. Mục tiêu 1.4 trong chương trình PLI của MangLub VN là cải thiện điều kiện sống khó khăn như vậy cho người dân trong vùng dự án.

🌸 Nhà vệ sinh đã được hoàn thành trước Tết và đã được đưa vào sử dụng. Tổng chi phí là mười hai triệu đồng.

🌸 Chương trình PLI của chúng tôi luôn chào đón sự ủng hộ tài chánh từ các bạn để nhiều gia đình có thể có điều kiện sống được cải thiện hơn nữa. 

 
 
 
WHITE BACKGROUND_edited.jpg
bottom of page