top of page
WHITE BACKGROUND_edited.jpg

Nâng cấp hoặc xây mới nhà vệ sinh

🌿MỤC TIÊU SỐ 1.4: NÂNG CẤP HOẶC XÂY MỚI NHÀ VỆ SINH

Nhà vệ sinh #3: Gia đình chú Trần Văn Tặng

🌸 Trà Vinh – Tháng 02 năm 2024, nhà vệ sinh thứ 3 tại xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh trong chương trình Nâng cao Đời sống cộng đồng (gọi tắt là PLI) trích từ lợi nhuận hàng năm của MangLub VN đã được hoàn thành.

🌸 Chú Trần Văn Tặng là một trong những nông hộ tham gia dự án the 2023 Mangrove Reforestation in Tra Vinh province (or Phục hồi Rừng ngập mặn tại tỉnh Trà Vinh năm 2023) do công ty SK Innovation tài trợ thông qua sự điều phối của United Way Worldwide. Dự án tài trợ 31 ha cây bần chua trồng rừng phòng hộ & đước đôi trong ao tôm.

🌸 Chú Trần Văn Tặng đang sống nhờ vào diện tích ao tôm nuôi thả lang. Chú rất hào hứng tham gia vào dự án, hiện tại đã làm năm thứ 2 của dự án. 

🌸 Nhà vệ sinh đã được hoàn thành trước Tết và đã được đưa vào sử dụng. Tổng chi phí là mười hai triệu đồng.

🌸 Chương trình PLI của chúng tôi luôn chào đón sự ủng hộ tài chánh từ các bạn để nhiều gia đình có thể có điều kiện sống được cải thiện hơn nữa. 

 
 
 
 
WHITE BACKGROUND_edited.jpg
bottom of page