top of page
202764397_355971765944427_7138790497497454346_n (1).jpg
WHITE BACKGROUND_edited.jpg
Năm 2021 – Dự án B - Khuôn khổ Dự án PFP (Trồng cây vì hành tinh)

Điểm nổi bật của dự án: 36 héc – ta
•    Địa điểm trồng: Cầu Ngang, Long Trị, Châu Thành  
•    Diện tích: 12 hec – ta
•    Số lượng cây trồng: 113.000 cây 
•    Loại cây: cây Bần chua & cây Đước đôi 

Trà Vinh – tháng 5/2021, Dự án Trồng cây vì Hành tinh (PFP), do SK Innovation tài trợ, đã khởi động tại tỉnh Trà Vinh hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống và tình trạng sức khoẻ của các đối tượng thụ hưởng bằng cách hỗ trợ thực phẩm và tạo cơ hội nghề nghiệp thông qua Phục hồi rừng ngập mặn & các hoạt động giáo dục.

 

Dự án gồm hai nhà tài trợ chính là SK Innovation ở Seoul, và Ulsan hay được phân loại là Dự án A và B. Đây là một nỗ lực không ngừng nghỉ của SK Innovation kể từ năm 2018 đến nay tại tỉnh Trà Vinh.

 

Điểm nổi bật của dự án PFP 2021: 48 hec – ta

Điểm nổi bật của dự án B: 136 hec – ta

Địa điểm trồng:

·       Cồn Bần & ấp Nhì của Huyện Cầu Ngang

·       Cồn Cò của Long Trị

·       Xã Hưng Mỹ của huyện Châu Thành

·       Xã Long Vĩnh của huyện Duyên Hải

·       Xã Hai Thủ của huyện Châu Thành

·       Cồn Nạng của huyện Cầu Ngang

 

Kết quả dự án mong đợi:

·       Kết quả số 1: Tăng chất lượng cuộc sống của các đối tượng dự án thụ hưởng thông qua trồng cây rừng ngập mặn và từ cây rừng ngập mặn mang lại;

·       Kết quả số 2: Tăng nhận thức của các đối tượng dự án thụ hưởng thông qua hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường & biến đổi khí hậu

Trồng và chăm sóc
bottom of page