top of page
lession 1.jpg

Đây là một trong những điểm thú vị nhất của dự án phục hồi rừng ngập mặn của chúng mình. Với chúng mình, trồng phục hồi rừng ngập mặn không chỉ có thế, mà còn hơn thế nữa. Nâng cao nhận thức để có hành vi đúng đắn là một trong những biện pháp tốt nhất, góp phần bảo vệ hành tinh chúng ta. Giáo dục và trải nghiệm là phương pháp nâng cao nhận thức.

Chính vì vậy, tất cả những dự án phục hồi rừng ngập mặn của MangLub VN đều bao gồm những chiến dịch online hoặc thực địa. Hay nói cách khác,

  • Các bạn uỷ quyền chúng mình thực hiện dự án phục hồi rừng ngập mặn;

  • Các bạn có thể học thêm về rừng ngập mặn thông qua các chuyến trồng rừng trải nghiệm và cả những khoá học online.

Những khoá học online do chúng tôi thực hiện thông qua sự uỷ quyền của các khách hàng. Còn bây giờ, hãy cùng chúng mình học nghen!

KHOÁ HỌC ONLINE

Đây là những trang học trực tuyến miễn phí được xây dựng phục vụ cộng đồng. Các bạn hãy truy cập để học thêm về rừng ngập mặn nha!

bottom of page