top of page
DJI_0213.00_00_45_26.Still004.jpg
WHITE BACKGROUND_edited.jpg
Năm 2022 – Dự án Phục hồi Rừng ngập mặn tại tỉnh Trà Vinh

Điểm nổi bật của dự án: 52 héc – ta
•    Địa điểm trồng: Cầu Ngang, Long Trị, Châu Thành, Duyên Hải   
•    Diện tích: 52 hec – ta
•    Số lượng cây trồng: 160.224 cây 
•    Loại cây: cây Bần chua, Bần đắng & cây Đước đôi 

Trà Vinh – tháng 5/2022, Dự án Phục hồi Rừng ngập mặn tại tỉnh Trà Vinh, do SK Innovation (SKI) tài trợ, đã khởi động tại tỉnh Trà Vinh hướng đến mục tiêu phục hồi và trồng mới 52 hec – ta tại các địa bàn của huyện Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải & Long Trị.

 

Trong năm 2022, SKI đã chọn United Ways là đơn vị đối tác cùng với MangLub VN thực hiện dự án này. Ngoài các loài cây RNM phổ biến, năm nay dự án đã tài trợ thêm 1 hec – ta cây Bần đắng tại xã Đông Hải của huyện Duyên Hải, hướng đến mục tiêu loại cây này có thể nhân rộng thành công tại huyện Duyên Hải trong tương lai.

 

Dự án vẫn tiếp tục trồng mới cây Bần chua nhằm tăng độ che phủ của rừng, nhưng cũng đa dạng phương thức trồng bằng cách trồng xen cây Đước đôi vào những diện tích rừng ngập mặn hiện có nhằm tăng tính đa dạng và làm phong phú môi trường sống.

 

Cũng như những năm qua, dự án năm nay vẫn tiếp tục tập trung nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ thông qua tiếp cận các em học sinh tiểu học, tổ chức ngày trồng cây rừng ngập mặn với cộng đồng, và chiến dịch tuyên truyền online về kiến thức rừng ngập mặn.

 

Chu kỳ dự án:

ed3b08_4687c76c93164db6a120a029bd88f0b8~mv2.webp
BLACK BACKGROUND_edited.jpg
Lễ khởi công dự án 2022
SKI-2022 (8)
SKI-2022 (7)
SKI-2022 (6)
SKI-2022 (5)
SKI-2022 (4)
SKI-2022 (38)
SKI-2022 (9)
SKI-2022 (37)
SKI-2022 (36)
SKI-2022 (35)
SKI-2022 (34)
SKI-2022 (33)
SKI-2022 (32)
SKI-2022 (31)
SKI-2022 (30)
SKI-2022 (3)
SKI-2022 (29)
SKI-2022 (27)
SKI-2022 (28)
SKI-2022 (21)
SKI-2022 (22)
SKI-2022 (23)
SKI-2022 (24)
SKI-2022 (25)
SKI-2022 (26)
SKI-2022 (16)
SKI-2022 (17)
SKI-2022 (18)
SKI-2022 (19)
SKI-2022 (2)
SKI-2022 (20)
SKI-2022 (10)
SKI-2022 (11)
SKI-2022 (12)
SKI-2022 (13)
SKI-2022 (14)
SKI-2022 (15)
WHITE BACKGROUND_edited.jpg
Trồng và chăm sóc
WHITE BACKGROUND_edited.jpg
Video
Kênh mới của tôi
Xem ngay
bottom of page