top of page
WHITE BACKGROUND_edited.jpg

ĐẠI HỌC NỮ SINH EWHA THAM DỰ TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN TRẢI NGHIỆM TẠI NÔNG HỘ NUÔI TÔM Ở ẤP GIỒNG ỔI, XÃ LONG TOÀN, THỊ XÃ DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH

Vào ngày 01/7/2023, 21 bạn sinh viên Đại học Nữ sinh Ewha đến từ Hàn Quốc đã tự mình trồng 500 cây đước đôi tại nông hộ Nguyễn Văn Ý ở ấp giồng Ổi, xã Long Toàn của thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Đây là lần thứ hai đến với tỉnh Trà Vinh của Đại học Nữ sinh Ewha kể từ năm 2020. Dù là một trường đại học dành cho nữ giới, nhưng Ewha luôn luôn rất năng động trong các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường.

Chuyến trồng rừng trải nghiệm lần này là một phần của chương trình thực địa quốc tế của các bạn sinh viên dài 05 ngày tại Việt Nam. Việc trải nghiệm trồng 500 cây đước đôi này mang lại những cảm nhận thực tế nhất cho các em, từ đó các em có thể hiểu được tại những nơi như tỉnh Trà Vinh, hoạt động môi trường thực sự cần thiết như thế nào.

Như Giáo sư Min Bae Hyun đã phát biểu trước lúc trồng cây: “chúng tôi chọn Trà Vinh là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, và như tôi biết, ở Trà Vinh các bạn có nhiều vườn ươm cây rừng ngập mặn, nhiều hoạt động trồng rừng ngập mặn. Chúng tôi đến để hiểu thêm về các bạn”. Đây là những lời phát biểu rất chân tình với Trà Vinh. Xin cám ơn các bạn Ewha!

WHITE BACKGROUND_edited.jpg
bottom of page