top of page
z1975301077405_ffd3f05887eb98b7daed0f6e47ddc607.jpg
WHITE BACKGROUND_edited.jpg
2020 – Dự án A – PFP (Nhà máy cho hành tinh)

Điểm nổi bật của dự án: 07 héc – ta
• Địa điểm trồng: cồn Bần & ấp Nhì của huyện Cầu Ngang
• Diện tích: 07 hec – ta
• Số lượng cây trồng: 38.000 cây
• Loại cây: cây Bần chua & cây Đước đôi

Trà Vinh – tháng 3/2020, Dự án Trồng cây vì Hành tinh (PFP), do SK Innovation tài trợ, đã khởi động tại tỉnh Trà Vinh hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống và tình trạng sức khoẻ của các đối tượng thụ hưởng bằng cách hỗ trợ thực phẩm và tạo cơ hội nghề nghiệp thông qua Phục hồi rừng ngập mặn & các hoạt động giáo dục.

 

Dự án gồm hai nhà tài trợ chính là SK Innovation ở Seoul, và Ulsan hay được phân loại là Dự án A và B. Đây là một bước ngoạt của SK Innovation sau 30 hecta đầu tiên vào năm 2019.

 

Kết quả của dự án:

 

· Kết quả 1: Nâng cao chất lượng cuộc sống của người thụ hưởng mục tiêu nhờ cây ngập mặn mới trồng.

 

· Kết quả 2: Nâng cao nhận thức của người thụ hưởng mục tiêu về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu

Trồng và chăm sóc
bottom of page