top of page

TỈNH VĨNH LONG

DJI_0709.JPG

01

SK INNOVATION

SK Innovation (SKI), hiện đang là một trong những đại diện của đất nước Hàn Quốc về năng lượng & hoá học trong suốt 50 năm qua, đã cam kết tài trợ dài hạn phục hồi rừng ngập mặn...

bottom of page