top of page
long cinh flycam.png
SK INNOVATION
BLACK BACKGROUND_edited.jpg
Về SK Innovation

SK Innovation (SKI), hiện đang là một trong những đại diện của đất nước Hàn Quốc về năng lượng & hoá học trong suốt 50 năm qua, đã cam kết tài trợ dài hạn phục hồi rừng ngập mặn tại tỉnh Trà Vinh từ năm 2018. Thông qua việc hợp tác với UNEP Hàn Quốc vào các năm 2019, 2020 và 2021, và với United Ways vào năm 2022, và uỷ quyền cho MangLub VN thực hiện các ddự án phục hồi RNM tại Trà Vinh, SKI đã trồng 593.542 cây RNM phủ xanh 166 ha tại Trà Vinh.

204499463_355971799277757_2893614641214806163_n.jpg
BLACK BACKGROUND_edited.jpg
Về SK Innovation

SK Innovation (SKI), hiện đang là một trong những đại diện của đất nước Hàn Quốc về năng lượng & hoá học trong suốt 50 năm qua, đã cam kết tài trợ dài hạn phục hồi rừng ngập mặn tại tỉnh Trà Vinh từ năm 2018. Thông qua việc hợp tác với UNEP Hàn Quốc vào các năm 2019, 2020 và 2021, và với United Ways vào năm 2022, và uỷ quyền cho MangLub VN thực hiện các ddự án phục hồi RNM tại Trà Vinh, SKI đã trồng 593.542 cây RNM phủ xanh 166 ha tại Trà Vinh.

204499463_355971799277757_2893614641214806163_n.jpg
WHITE BACKGROUND_edited.jpg
DỰ ÁN CỦA
SK INNOVATION
WHITE BACKGROUND_edited.jpg
bottom of page