top of page
long cinh flycam.png
SK INNOVATION
BLACK BACKGROUND_edited.jpg
Về SK Innovation

SK Innovation (SKI), hiện đang là một trong những đại diện của đất nước Hàn Quốc về năng lượng & hoá học trong suốt 50 năm qua, đã cam kết tài trợ dài hạn phục hồi rừng ngập mặn tại tỉnh Trà Vinh từ năm 2018. Thông qua việc hợp tác với UNEP Hàn Quốc vào các năm 2019, 2020 và 2021, và với United Ways vào năm 2022, và uỷ quyền cho MangLub VN thực hiện các ddự án phục hồi RNM tại Trà Vinh, SKI đã trồng 593.542 cây RNM phủ xanh 166 ha tại Trà Vinh.

204499463_355971799277757_2893614641214806163_n.jpg
BLACK BACKGROUND_edited.jpg
About SK Innovation

SK Innovation (SKI), which has been Korea’s representative energy and chemical company for the past 50 years, has made its long – term commitment to mangrove reforestation in Tra Vinh province since 2018. By partnering with UNEP Korea in 2019, 2020, and 2021, and with United Ways in 2022, and by authorizing MangLub VN Social Enterprise for its projects in Tra Vinh, SKI planted about 592,224 trees with a coverage of 164 ha.

204499463_355971799277757_2893614641214806163_n.jpg
WHITE BACKGROUND_edited.jpg
SK INNOVATION'S PROJECT
WHITE BACKGROUND_edited.jpg
bottom of page